Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.34.2019

Zarządzenie Nr OR . 34 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 lutego 2019 roku

o zmianie Zarządzenia OR.35.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz.U. Z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Straży Miejskiej wprowadza się następujące zmiany:

- §2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Komórki organizacyjne Straży:

a. Referat organizacyjno-finansowy

b. Referat dyżurnych

c. Referat prewencji

d. Referat dzielnicowych

e. Referat profilaktyki, ekologii i komunikacji społecznej

f. Sekretariat”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aldona Gawlik, dnia: 2019-02-07
utworzony: 01-02-2019 / modyfikowany: 07-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu