Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.40.2019

Zarządzenie Nr OR . 40 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 lutego 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie za rok 2018

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.43 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798 ze zm.)  Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie z Działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie w roku 2018 stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Podzimska, dnia: 2019-02-13
utworzony: 07-02-2019 / modyfikowany: 13-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu