Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.48.2019

Zarządzenie Nr OR . 48 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 lutego 2019 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.52.2015 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie: Regulaminu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Rozdziale II „Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego „Regulaminu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr OR.52.2015 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie: Regulaminu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego następuje w dni powszednie w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz w soboty od 11.40 do 14.40, w odstępach co 20 minut.”

2) skreśla się § 2.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Lemantowicz, dnia: 2019-02-19
utworzony: 18-02-2019 / modyfikowany: 20-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu