Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.53.2019

Zarządzenie Nr OR . 53 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2019 roku

o zmianie Zarządzenia OR.47.2019 sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV w dniu 7 lutego 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Pkt 20 załącznika do Zarządzenia OR.47.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na  sesji Nr IV w dniu 7 lutego 2019r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwała Nr IV/57/19 w sprawie zaliczenia ul. Jałowcowej do kategorii dróg gminnych.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Geodezji – odpowiedzialny Dyrektor Wydziału Geodezji /nadzoruje III Zastępca Prezydenta Miasta”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
(-) Wiesław Ciężkowskiosoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2019-02-22
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 25-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu