Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.56.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.36.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.01.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 56 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego. 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/834/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Komisję egzaminacyjną zwaną dalej „Komisją” dla sprawdzenia znajomości topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego, w następującym składzie:

 1. Krzysztof Chromy - Przewodniczący Komisji
 2. Brygida Balcar - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jarosław Wyderka - Członek Komisji
 4. Joanna Ramuś - Członek Komisji
 5. Justyna Blachnik - Członek Komisji
 6. Bogusław Bernad - Członek Komisji
 7. Maciej Trybek - Członek Komisji
 8. Tomasz Sobczyk - Członek Komisji

§ 2.

Komisja pracuje na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Uchwały nr XLIV/834/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr OR.32.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego. 

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Wyderka, dnia: 2019-02-22
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 29-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu