Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.60.2019

Zarządzenie Nr OR.60.2019

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2019 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w „Konkursie ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie B w Rynku w Chorzowie” oraz w „Konkursie ofert na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych w pawilonie D w Rynku w Chorzowie”.

 

Na podstawie III.1. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie konkursu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie B w Rynku w Chorzowie oraz III.1. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie konkursu ofert na ustalenie najemców wolnych lokali użytkowych w pawilonie D w Rynku w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

 

Zarządza:

 

§ 1.

Powołać komisję konkursową w składzie:

1)      Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej – Przewodnicząca Komisji;

2)      Joanna Pietrzyba – Waszczak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Promocji Miasta – Wiceprzewodnicząca Komisji;

3)      Maciej Mostowik – Dyrektor Wydziału Zasobów Komunalnych – Członek Komisji;

4)      Zuzanna Kurczek – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii – Członek Komisji;

5)      Mariusz Obszański – Główny Specjalista w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii – Członek Komisji;

6)      Rafał Zaremba – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Członek Komisji;

7)      Aureliusz Ryguła – Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – Sekretarz Komisji.

 

§ 2.

Ustalić zadania komisji konkursowej:

1)      Otwarcie ofert złożonych w konkursie;

2)      Ocena ofert pod względem:

a)      Kwoty zaoferowanej stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego;

b)      Przedstawionej koncepcji prowadzenia lokalu o charakterze handlowym – „Koncepcja funkcjonalna lokali użytkowych na Rynku w Chorzowie – wytyczne dla komisji konkursowej” i „Kryteria oceny koncepcji funkcjonowania lokali użytkowych przedstawionej przez podmiot składający wniosek o najem wolnych lokali na nowym Rynku w Chorzowie” stanowią Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia;

c)      Czasookresu przeznaczonego na adaptację lokalu;

3)      Ustalenie i przedstawienie informacji o wynikach konkursu.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

 Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki nr 1do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Ryguła Aureliusz, dnia: 2019-02-28
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 01-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu