Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.61.2019

Zarządzenie Nr OR . 61 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie: powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Maciejkowicach w wyborach do Rady Osiedla Maciejkowice zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

Na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994  z późn. zm.) oraz § 14 – „Sposobu Wyboru Rady Osiedla” będącego Załącznikiem Nr 2 do Statutu Osiedla Maciejkowice przyjętego Uchwałą Nr IV/51/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Maciejkowice, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Obwodową Komisję Wyborczą w Maciejkowicach, wg załącznika Nr 1.

§ 2

Członkowie Komisji realizują zadania zgodnie ze „Sposobem Wyboru Rady Osiedla” będącego Załącznikiem Nr 2 do Statutu Osiedla Maciejkowice przyjętego Uchwałą Nr IV/51/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla Maciejkowice.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć zespołowi ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Marta Bednarek, dnia: 2019-02-04
utworzony: 27-02-2019 / modyfikowany: 04-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu