Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.68.2019

Zarządzenie Nr OR . 68 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 marca 2019 roku

o zmianie  Zarządzenia Nr OR.73.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 uchwały nr XXVII/474/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a :

§ 1

§ 1 Zarządzenia Nr OR.73.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2015 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

„Powołać komisję opiniującą wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w następującym składzie:

 1. Przewodniczący: Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta;
 2. Zastępca Przewodniczącego: Henryk Mercik – Miejski Konserwator Zabytków;
 3. Członek: Mariusz Cup – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej;
 4. Członek: Piotr Galilejczyk – Dyrektor Wydziału Inwestycji Komunalnych.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Sabina Karbowiak, dnia: 2019-03-12
utworzony: 11-03-2019 / modyfikowany: 19-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu