Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.76.2019

Zarządzenie Nr OR . 76 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2018 r.

Na podstawie uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2018 r., w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 3. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Członek Komisji
 4. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 5. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji jest przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2018 r.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-03-20
utworzony: 19-03-2019 / modyfikowany: 25-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu