Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.77.2019

Zarządzenie Nr OR . 77 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie B na Rynku w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie.

Na podstawie III.1. Ogłoszenia Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20.03.2019 r. w sprawie konkursu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego położonego w pawilonie B na Rynku w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1.

 1. Powołać komisję do przeprowadzenia konkursu ofert w składzie:
  1) Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej – Przewodnicząca Komisji;
  2) Joanna Pietrzyba – Waszczak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Promocji Miasta – Wiceprzewodnicząca Komisji;
  3) Maciej Mostowik – Dyrektor Wydziału Zasobów Komunalnych – Członek Komisji;
  4) Zuzanna Kurczek – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii – Członek Komisji;
  5) Mariusz Obszański – Główny Specjalista w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii – Członek Komisji;
  6) Rafał Zaremba – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Członek Komisji;
  7) Aureliusz Ryguła – Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – Sekretarz Komisji.
 2. W przypadku nieobecności członka komisji, w pracach komisji bierze udział pracownik zastępujący go podczas nieobecności.

 § 2.

Ustalić zadania komisji konkursowej:
1) Otwarcie ofert złożonych w konkursie;
2) Ocena ofert pod względem:
a) Kwoty zaoferowanej stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego;
b) Przedstawionej koncepcji prowadzenia lokalu o charakterze handlowym;
c)  Przedstawionej koncepcji funkcjonowania lokalu sporządzonej w oparciu o „Koncepcję funkcjonowania lokali użytkowych na Rynku w Chorzowie”;
d) zasookresu przeznaczonego na adaptację lokalu.
3) Ustalenie i przedstawienie informacji o wynikach konkursu.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-03-22
utworzony: 19-03-2019 / modyfikowany: 25-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu