Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.78.2019

Zarządzenie Nr OR . 78 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie D na Rynku w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie.

Na podstawie §28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490), Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1.

Powołać komisję do przeprowadzenia rokowań w składzie:
1) Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej – Przewodnicząca Komisji;
2) Joanna Pietrzyba – Waszczak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Promocji Miasta – Wiceprzewodnicząca Komisji;
3) Maciej Mostowik – Dyrektor Wydziału Zasobów Komunalnych – Członek Komisji;
4) Zuzanna Kurczek – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii – Członek Komisji;
5) Mariusz Obszański – Główny Specjalista w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii – Członek Komisji;
6) Rafał Zaremba – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Członek Komisji;
7) Aureliusz Ryguła – Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – Sekretarz Komisji.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-03-22
utworzony: 19-03-2019 / modyfikowany: 25-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu