Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.79.2019

Zarządzenie Nr OR.79.2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r, poz.506) oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.450 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Karolina Skórka - Przewodnicząca Komisji
 2. Jolanta Koczubik - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Halina Bulanda – Sekretarz
 4. Jadwiga Cudzich - Członek Komisji
 5. Adam Lapski – Członek Komisji
 6. Kamil Nowak – Członek Komisji  
 7. Agnieszka Adamiec-Trutwin - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Członek Komisji
 8. Maria Kubicka - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu pn.. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej”.
 2. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Biuro Funduszy Zewnętrznych.

§ 3.

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Funduszy Zewnętrznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do zarządzenia  :

Regulamin prac Komisji Konkursowej

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Koczubik, dnia: 2019-03-27
utworzony: 19-03-2019 / modyfikowany: 29-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu