Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.81.2019

 Zarządzenie Nr OR . 81 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  - Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), w związku z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zatrudnić Pana Jerzego Szafranowicza na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

§ 2.

Zatrudnienie nastąpi od dnia 01 kwietnia 2019r. na okres 6 lat na podstawie umowy o pracę.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-03-27
utworzony: 29-03-2019 / modyfikowany: 29-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu