Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.83.2019

Zarządzenie Nr OR . 83 . 2019
Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chorzów
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Chorzów

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421) oraz § 3 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).

zarządzam:

§ 1

  1. Ustalić „Program szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony” Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chorzów; zwanym dalej Programem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Program przyjmuje się na lata 2019 – 2023.

 § 2

Zobowiązuję Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do przekazania kopii Programu jednostkom organizacyjnym, instytucjom, i zakładom pracy celem szkolenia.

§ 3

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych, instytucji i zakładów pracy do realizacji przedsięwzięć w zakresie samoobrony ludności wynikających z Programu oraz do wydania własnych zarządzeń, wytycznych i planów zamierzeń wykonywanych w oparciu o otrzymane dokumenty.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2019-03-29
utworzony: 29-03-2019 / modyfikowany: 29-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu