Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.88.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.142.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.06.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 88 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 kwietnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019, poz. 506) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Dla następujących chorzowskich stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych prowadzących grupy młodzieżowe:

stowarzyszenia /kluby

  Kategoria

obiekt bazowy

 

UKS  „JASKÓŁKI”

grupy młodzieżowe

boisko ul. Wolności 139 Kresy

 

PKS „JÓZEFKA”

grupy młodzieżowe

boisko ul. Pokoju

 

AKS  Wyzwolenie CEZ Chorzów

grupy młodzieżowe

 

boisko ul. Filarowa, stadion Lompy

TS AKS Sekcja lekkoatletyczna, zapaśnicza, piłka nożna.

grupy młodzieżowe

stadion ul. Lompy

UKS RUCH Chorzów

Sekcja piłki nożnej

grupy młodzieżowe

boiska ul.Wolności139 KRESY

UKS RUCH Chorzów

Sekcja podnoszenia ciężarów

grupy młodzieżowe

sala gimnastyczna  ul. Odległa

Akademia RUCH Chorzów

 

grupy młodzieżowe

boisko, ul. Wolności 139 Kresy

RUCH S.A.

grupy młodzieżowe

boisko, ul. Wolności 139 Kresy

K.S. GTV Stadion Śląski Chorzów

grupy młodzieżowe

w ramach wolnych godzin

KP „SUKCES”

grupy młodzieżowe

basen w Kompleksie „Hajduki” ul. Graniczna 92 i basen przy Pl. Powstańców Śląskich

Akademia Handballu "Ruch" Chorzów

 grupy młodzieżowe

hala ul. Dąbrowskiego,

hala ul. Graniczna

Ustala się:

 1. Koszt wynajęcia na mecze mistrzowskie i treningi przyporządkowanych boisk sportowych i sali gimnastycznych za 1 godzinę zegarową wynosi 1zł+ VAT;
 2. Dla chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych MORiS przedstawia harmonogram treningów, uwzględniając mecze sparingowe, za które odpłatność wynosi 1zł + VAT za godzinę zegarową. Mecze sparingowe rozgrywane poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie treningów płatne w wysokości 50% + VAT.
 3. Prawo z korzystania z pozostałych obiektów sportowych będących w zarządzie MORiS w cenie 1zł + VAT za godzinę zegarową na treningi i mecze w ramach wolnych godzin na tych obiektach;
 4. O przyznaniu wolnych godzin, o których mowa w ust 3 decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby szkół oraz stowarzyszeń, dla których dany obiekt jest bazowym;
 5. Koszt wynajęcia obiektów sportowych na organizację wszelkiego rodzaju imprez, poza treningami i meczami, za godzinę zegarową, wynosi 50% kwoty określonej w  cenniku;”

§ 2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2019-04-05
utworzony: 01-04-2019 / modyfikowany: 24-06-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu