Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.89.2019

Zarządzenie Nr OR . 89 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.50.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.50.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. W skład Zespołu wchodzą:

Marcin Michalik – Przewodniczący Zespołu;
Agata Beryt – Zastępca Przewodniczącego;
Joanna Marczyk - Główny Księgowy Projektu;
Anna Kowalska-Wyrwich - Specjalista ds. realizacji umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej;
Henryk Mercik – Konserwator Miejski;
Wojciech Bochenek - Specjalista ds. zamówień publicznych;
Krzysztof Wierzbicki - Specjalista ds. nadzoru budowlanego.”

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Agata Beryt, dnia: 2019-04-10
utworzony: 01-04-2019 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu