Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.90.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁA MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.111.2024 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 10.05.2024 R.

Zarządzenie Nr OR . 90 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania założeń dla działań podejmowanych przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie w celu zmniejszenia zadłużenia i skutecznego zapobiegania zadłużeniom lokatorów w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać zespół roboczy ds. opracowania założeń dla działań podejmowanych  przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie w celu zmniejszenia zadłużenia i skutecznego zapobiegania zadłużeniom lokatorów w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Mariola Roleder – III Zastępca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Zespołu,
 2. Małgorzata Kern –Zastępca Przewodniczącego,
 3. Rafał Byrczek - Członek Zespołu,
 4. Sławomir Sobczyk - Członek Zespołu,
 5. Katarzyna Kowalska - Członek Zespołu,
 6. Aneta Smolarek - Członek Zespołu,
 7. Katarzyna Gajowska – Członek Zespołu,
 8. Anna Świętek-Bucki - Członek Zespołu,
 9. Agnieszka Kowolik – Członek Zespołu.

§ 3.

 1. Do zadań Zespołu należy analizowanie i przygotowanie wniosków, założeń i rekomendacji do realizacji niezbędnych zadań/działań w szczególności w zakresie zmniejszenia zadłużenia i skutecznego zapobiegania narastaniu zadłużenia lokatorów w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów, polityki czynszowej oraz windykacyjnej prowadzonej w imieniu Gminy Chorzów przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie.
 2. Do udziału w pracach Zespołu można zapraszać przedstawicieli różnych środowisk oraz specjalistów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zespołu.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 5. Za obsługę kancelaryjną Zespołu odpowiada Przewodniczący.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2019-04-15
utworzony: 01-04-2019 / modyfikowany: 13-05-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu