Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.91.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.121.2024 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.05.2024 R.

Zarządzenie Nr OR . 91 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania zespołu roboczego ds. poprawy standardów mieszkaniowych w budynkach i lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chorzów, pozostających z zarządzie Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać zespół roboczy ds. poprawy standardów mieszkaniowych w budynkach i lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chorzów, pozostających z zarządzie Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Mariola Roleder – III Zastępca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Zespołu,
 2. Joanna Koziej –Zastępca Przewodniczącego,
 3. Sławomir Sobczyk - Członek Zespołu,
 4. Damian Morel - Członek Zespołu,
 5. Katarzyna Gajowska - Członek Zespołu,
 6. Marcin Ciszewski - Członek Zespołu,
 7. Monika Mikołajczak – Członek Zespołu.

§ 3.

 1. Do zadań Zespołu należy analizowanie i przygotowanie wniosków, założeń i rekomendacji do realizacji niezbędnych zadań/działań w zakresie:
  a) ustalenia wysokości nakładów finansowych koniecznych do poniesienia w celu poprawy standardów mieszkaniowych w budynkach i lokalach ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,
  b) polityki modernizacji budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Chorzów realizowanej przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie,
  c) podnoszenia standardu lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów.
 2. Do udziału w pracach Zespołu można zapraszać przedstawicieli różnych środowisk oraz specjalistów w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w ust. 1.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 5. Za obsługę kancelaryjną Zespołu odpowiada Przewodniczący.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2019-04-16
utworzony: 16-04-2019 / modyfikowany: 14-05-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu