Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.94.2019

Zarządzenie Nr OR . 94 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Programu Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XVII/326/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów” na lata 2016 – 2020, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

Wprowadzić i realizować Program Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu, który jest elementem prowadzonego przez Miasto Chorzów Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów” na lata 2016-2020.

§ 2.

 1. Przyjąć podstawowe założenia programu:
  1) Organizacja stałej wystawy sprzętu muzycznego i audiowizualnego.
  2) Organizacja wystaw czasowych.
  3) Organizacja wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, aktywizujących mieszkańców w zakresie muzyki, filmu i fotografii.
 2. Wyznaczyć miejsce realizacji zadań wynikających z programu – Pawilon A na Rynku w Chorzowie oraz przestrzeń Rynku.

§ 3.

Powołać zespół programowy w składzie:
1) Wiesław Ciężkowski – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu;
2) Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Rafał Zaremba – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Członek Zespołu;
4) Tomasz Ignalski – Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury – Członek Zespołu;
5) Joanna Pietrzyba–Waszczak – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Promocji Miasta – Członek Zespołu;
6) Marta Jakubczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Aktywizacji Społecznej – Członek Zespołu;
7) Aureliusz Ryguła – Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej – Sekretarz Zespołu.

§ 4.

 1. Powierzyć realizację programu Wydziałowi Promocji i Aktywizacji Społecznej.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-04-16
utworzony: 16-04-2019 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu