Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.97.2019

Zarządzenie Nr OR . 97 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Cichej 6 i al. Bojowników o Wolność i Demokrację 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i uchwały NR VI/96/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Cichej 6 i al. Bojowników o Wolność i Demokrację oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Cichej 6 i al. Bojowników o Wolność i Demokrację, oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych:
1) 4350/131 o powierzchni całkowitej 30070 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011103/6,
2) 5130/134 o powierzchni całkowitej 38623 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011103/6,
3) 4749/134 o powierzchni całkowitej 56 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00020798/0
– na 15 lat.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2019-04-17
utworzony: 17-04-2019 / modyfikowany: 18-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu