Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.98.2019

Zarządzenie Nr OR . 98 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 kwietnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 56 § 2 i § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 676 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr. 98, poz. 634) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykowana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 dodaje się pkt 18 i 19 brzmieniu:
  „18. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13,
  19. Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-04-19
utworzony: 17-04-2019 / modyfikowany: 23-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu