Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.101.2019

Zarządzenie Nr OR . 101 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 506), w związku z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Odwołuje się Panią Irenę Białas ze stanowiska Dyrektora Muzeum w Chorzowie z dniem 26 kwietnia 2019r.
  2. Powodem odwołania jest złożenie przez Panią Irenę Białas wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron.

§ 2.

Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, który na wniosek Pani Ireny Białas rozwiązuje się z dniem 26 kwietnia 2019r.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Z dniem 26 kwietnia 2019r. traci moc Zarządzenie Nr OR.207.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 grudnia 2014r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-04-25
utworzony: 25-04-2019 / modyfikowany: 29-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu