Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.103.2019

Zarządzenie Nr OR . 103 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 9 ust.3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294) zwaną dalej ustawą, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Ustala się wykaz planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

  1. do dnia 12 maja 2019r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. w okresie od dnia 13 maja do dnia 26 maja 2019r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3. od dnia 27 maja 2019r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr OR.5.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2019-04-26
utworzony: 25-04-2019 / modyfikowany: 29-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu