Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.104.2019

Zarządzenie Nr OR . 104 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i udostępnianie powierzchni dachów oraz za najem i udostępnianie sal konferencyjnych w budynkach stanowiących własność Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić minimalną stawkę czynszu za dzierżawę i udostępnianie powierzchni dachów w budynkach stanowiących własność Miasta Chorzów, przeznaczonej na instalację anteny - w wysokości 180,-zł netto za 1 m2 w stosunku miesięcznym oraz za każdą antenę zamontowaną na maszcie - w wysokości 250,-zł netto za 1 m2 w stosunku miesięcznym.

§ 2.

Ustalić minimalną stawkę czynszu za najem i udostępnianie sal konferencyjnych w budynkach stanowiących własność Miasta Chorzów - w wysokości 40,-zł netto za 1 godzinę.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta  i Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2019-04-29
utworzony: 25-04-2019 / modyfikowany: 29-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu