Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.105.2019

Zarządzenie Nr OR . 105 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r; poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r; poz. 506), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Powierzyć Pani Małgorzacie Pieniek pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie.

§ 2

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie następuje na okres od dnia 01 maja 2019r. do czasu powierzenia stanowiska Dyrektora - kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-04-30
utworzony: 25-04-2019 / modyfikowany: 30-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu