Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.111.2019

Zarządzenie Nr OR . 111 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506.), art. 29 ust.1 pkt 2 wzw. z art. 63 ust. 1i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.), § 1ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oraz § 1, § 2, § 6, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

zarządzam:

§ 1.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

 • Przedszkola Nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27. w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 7 przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 13 przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 21 przy ul. Ryszki 33 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 26 przy ul. Ligonia 14 w Chorzowie,
 • Przedszkole Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie,
 • Przedszkola Nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie,
 • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Sportowej 4 w Chorzowie,
 • Szkoły Podstawowej nr 38 im. Wojska Polskiego przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ­­

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia - ogłoszenie:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-05-08
utworzony: 08-05-2019 / modyfikowany: 13-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu