Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.125.2019

Zarządzenie Nr OR . 125 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Jarzębinowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr IV/62/19 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Jarzębinowej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Jarzębinowej obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
1) 1249/4 o powierzchni całkowitej 48 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
2) 1250/4 o powierzchni całkowitej 44 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
3) 1251/4 o powierzchni całkowitej 37 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
4) 1252/4 o powierzchni całkowitej 32 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
5) 1253/4 o powierzchni całkowitej 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
6) 1254/4 o powierzchni całkowitej 12 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
7) 1283/4 o powierzchni całkowitej 57 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
8) 1284/4 o powierzchni całkowitej 57 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
9) 1243/4 o powierzchni całkowitej 6 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
10) 1281/4 o powierzchni całkowitej 5 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
11) 1282/4 o powierzchni całkowitej 107 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
12) 1245/4 o powierzchni całkowitej 132 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
13) 1246/4 o powierzchni całkowitej 111 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
14) 1247/4 o powierzchni całkowitej 87 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
15) 1248/4 o powierzchni całkowitej 35 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011753/7,
16) 1240/4 o powierzchni całkowitej 26 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
17) 1241/4 o powierzchni całkowitej 47 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
18) 1273/4 o powierzchni całkowitej 19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
19) 1272/4 o powierzchni całkowitej 2 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
20) 1279/4 o powierzchni całkowitej 8 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
21) 1278/4 o powierzchni całkowitej 8 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
22) 1277/4 o powierzchni całkowitej 6 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
23) 1276/4 o powierzchni całkowitej 4 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2,
24) 1275/4 o powierzchni całkowitej 1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006224/2.

– w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Jarzębinowej 30 – 52.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2019-05-17
utworzony: 16-05-2019 / modyfikowany: 23-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu