Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.123.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.223.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 23.10.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 123 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami,
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
 3. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii,
 4. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
 5. Członek Komisji – Dyrektor Wydziału Geodezji,
 6. Członek Komisji – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

§ 2.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji Przetargowej – pracy Komisji przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 3.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji – pracy Komisji przewodniczy osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.

§ 4.

W przypadku nieobecności w pracy bądź wyłączenia Dyrektorów Wydziałów powołanych do pracy w Komisji Przetargowej – ich zadania przejmują Zastępcy Dyrektorów lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 6.

Tracą moc Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów:

 1. Zarządzenie Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.
 2. Zarządzenie Nr OR.114.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie: Zarządzenia Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.
 3. Zarządzenie Nr OR.220.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2019-05-17
utworzony: 20-05-2019 / modyfikowany: 28-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu