Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.126.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.130.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 29.05.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 126 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 maja 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019, poz.506) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie § 7 otrzymuje brzmienie :

„§ 7 Chorzowskie stowarzyszenia i kluby sportowe występujące na I i II poziomie rozgrywek oraz TS „AKS”, AKS CEZ-ELCHO Chorzów, UKS ALBA Chorzów i UKS Jaskółki użytkują pomieszczenia w obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu za 1 zł +VAT łącznie z mediami na podstawie umów”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2019-05-23
utworzony: 23-05-2019 / modyfikowany: 30-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu