Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.136.2019

 Zarządzenie Nr OR . 136 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Do udzielania pierwszej pomocy pracownikom Urzędu Miasta Chorzów na terenie zakładu pracy wyznacza się następujące osoby:
1) Bożena Łuczyńska - Wydział Zdrowia, tel. wew. 9417
2) Wioletta Kacała - Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej, tel. wew. 9392

§ 2.

Do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników wyznacza się Pana Jacka Grygę – pracownika Straży Miejskiej.

§ 3.

Dyrektorów Wydziałów zobowiązuje się do poinformowania pracowników o osobach, o których mowa w § 1 i § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.172.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-05-31
utworzony: 31-05-2019 / modyfikowany: 12-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu