Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.144.2019

Zarządzenie Nr OR . 144 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Stanisława Hadyny przy ul. Głównej 21 w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/43/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty - Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Odwołać Panią Bożenę Ligocką ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Stanisława Hadyny przy ul. Głównej 21 w Chorzowie z dniem 31 sierpnia 2019r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-06-25
utworzony: 12-06-2019 / modyfikowany: 25-06-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu