Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.146.2019

Zarządzenie Nr OR . 146 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.133.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 511).

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

W § 1 Zarządzenia Nr OR.133.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lipca 2012r. Otrzymuje następujące brzmienie:

Powołuję Zespół ds. Bezpieczeństwa zwany dalej Zespołem w składzie:

 1. Przewodniczący – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji,
 2. Zastępca przewodniczącego  -Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów,
 3. Z-ca Komendanta  Straży Miejskiej w Chorzowie,
 4. Komendant Miejski PSP w Chorzowie,
 5. Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie,
 6. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chorzowie.

§ 2.

§ 2 Zarządzenia Nr OR.133.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lipca 2012r.zostaje skreślony.

§ 3.

§ 6 Zarządzenia Nr OR.133.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lipca 2012r. otrzymuje brzmienie : „Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności”.

§ 4.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2019-07-25
utworzony: 25-06-2019 / modyfikowany: 02-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu