Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.148.2019

Zarządzenie Nr OR . 148 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi swe siedziby na terytorium Miasta Chorzów, dla których Prezydent Miasta Chorzowa jest organem nadzorującym.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), a także w związku z postanowieniami:
1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r., poz. 713),
2. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. - o fundacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1491),
3. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. - o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 756),
4. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. - o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1115)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie stowarzyszeń działających w sferze kultury i sportu oraz Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich w pozostałym zakresie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR/38/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi swe siedziby na terytorium Miasta Chorzów

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Zieliński, Marceli Smogulski, dnia: 2019-06-27
utworzony: 25-06-2019 / modyfikowany: 02-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu