Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.157.2019

Zarządzenie Nr OR . 157 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 lipca 2019 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Okrężnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XLII/772/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej 2-40

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

  • 3488/429 o powierzchni 90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9,
  • 3480/429 o powierzchni 18 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9

na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, położonych w Chorzowie przy ul. Okrężnej 6 i 22, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydent Miasta

(-) Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kulawik, dnia: 2019-07-08
utworzony: 05-07-2019 / modyfikowany: 10-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu