Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.162.2019

Zarządzenie Nr OR . 162 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z  dnia 12 lipca 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 marca 2016 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r, poz. 506) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały Nr. XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.142.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie z zalącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydent Miasta

(-) Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miasta

 Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Kulczycka Elwira, dnia: 2019-07-12
utworzony: 10-07-2019 / modyfikowany: 31-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu