Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.164.2019

 Zarządzenie Nr OR . 164 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12  lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku

Niniejszym, na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.), w związku z art.92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz pismem Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 4 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

§ 1.

Ze składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku odwołać:

  1. Panią Barbarę PAPIERNIK-PODOLSKĄ – lekarza pediatrę,
  2. Panią Jolantę NOWAK  - lekarza pediatrę

§ 2.

Do składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku powołać Członka Zespołu – Panią dr n. med. Aleksandrę JAŹWIŃSKĄ-KOZUBA – specjalistę pediatrii, chorób płuc
i alergologii.

§ 3.

Pozostałe postanowienia powołania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku z późn. zm. nie ulegają zmianie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Prezydent Miasta

(-) Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-07-12
utworzony: 10-07-2019 / modyfikowany: 31-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu