Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.168.2019

Zarządzenie Nr OR . 168 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie: zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z uchwałą Nr XV/233/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym są one usytuowane, uchwałą Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, uchwałą Nr IV/55/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Ustalić następujące zasady wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Wyznaczone do sprzedaży mogą być wyłącznie lokale mieszkalne usytuowane w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Zasady zbycia lokali mieszkalnych określają odpowiednio załączniki nr 1 i nr 3.
 3. Decyzję o wyznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych podejmuje Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 2.

Ustalić następujące zasady wyznaczania do sprzedaży lokali użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek:

 1. Wyznaczone do sprzedaży mogą być wyłącznie lokale użytkowe usytuowane w budynkach, w których utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Wyznaczeniu do sprzedaży nie podlegają lokale użytkowe, o których mowa w pkt 1, usytuowane w budynkach położonych przy: ul. Wolności (od ulicy Faski do skrzyżowania z ul. Hajducką i ul. Strzelców Bytomskich), ul. Faski, ul. Jagiellońskiej ul. Rynek – bez względu na usytuowanie wejścia do budynku.
 3. Zasady zbycia lokali użytkowych określają odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3.
 4. Decyzję o wyznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych podejmuje Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

 1. Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku oraz cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu lub cenę sprzedaży ułamkowych części gruntu stanowiących podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki – na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, ustala Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta.
 2. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielić 50% bonifikaty, po spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr IV/55/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Nr OR.69.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pampuch, dnia: 2019-07-17
utworzony: 18-07-2019 / modyfikowany: 01-08-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu