Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.166.2019

Zarządzenie Nr OR . 166 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności w celu  utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie, powstałego z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 25 i Przedszkola Nr 22

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 5 Uchwały Nr IV/43/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019r.  w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

  1. Przyjmuje się harmonogram czynności w celu  utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie powstałego z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 25  i Przedszkola Nr 22 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
  2. Protokoły zdawczo-odbiorcze składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentów dotyczących organizacji pracy jednostki stanowią kolejno załączniki od 2 do 4 Zarządzenia.

§ 2.

Czynności związane z utworzeniem Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Nr 1 rozpoczną się z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia, a zakończą się zgodnie z harmonogramem, o którym w § 1 ust. 1  Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 25 , Przedszkola Nr 22 i dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-07-16
utworzony: 18-07-2019 / modyfikowany: 31-07-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu