Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.186.2019

Zarządzenie Nr OR . 186 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzowa nr OR.95.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz nadania Regulaminu określającego procedurę utworzenia i prowadzenia listy oraz powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 511.), art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzowa nr OR.95.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Adrian Kasprzak, dnia: 2019-07-30
utworzony: 01-08-2019 / modyfikowany: 07-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu