Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.193.2019

Zarządzenie Nr OR . 193 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXVIII/697/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3512/429 o powierzchni 98 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej 2 obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2562/429 o powierzchni 306 m2 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości posiadanej.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Kulawik, dnia: 2019-08-09
utworzony: 07-08-2019 / modyfikowany: 14-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu