Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.200.2019

Zarządzenie Nr OR . 200 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury”

Na podstawie § 7 ust. 2 regulaminu – załącznika do Zarządzenia Nr OR.194.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury” w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra GAJEWSKA - Członek Komisji
 3. Tomasz IGNALSKI - Członek Komisji
 4. Jacek KUREK - Członek Komisji
 5. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji
 6. Andrzej MATYSIK - Członek Komisji
 7. Piotr NALIWAJKO - Członek Komisji
 8. Sylwester PAPROCKI - Członek Komisji
 9. Antoni SOBCZYK - Członek Komisji
 10. Rafał ZAREMBA - Członek Komisji
 11. Anna ZAWADZKA - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie opiniowanie kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury oraz wytypowanie laureatów.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-08-27
utworzony: 23-08-2019 / modyfikowany: 28-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu