Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.201.2019

Zarządzenie Nr OR . 201 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR.163.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 Regulaminu 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/113/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Chorzów na rok 2020, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.163.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołać Komisję ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów, w składzie:

 1. Magdalena Sekuła – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej – Przewodnicząca Komisji;
 2. Marta Jakubczyk – członek zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów;
 3. Joanna Elsner – Herman - członek zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów;
 4. Aureliusz Ryguła - członek zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – sekretarz komisji;
 5. Aleksandra Bylica – członek komisji – przedstawiciel Wydziały Geodezji;
 6. Jolanta Nowok – członek komisji – przedstawiciel Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii;
 7. Zenon Zasucha zastępowany podczas nieobecności przez Bogdana Neukircha– członek komisji – przedstawiciel Wydziału Inwestycji Komunalnych;
 8. Adrian Kasprzak – członek komisji – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Nieruchomościami;
 9. Karolina Kubiś – członek komisji – przedstawiciel Wydział Polityki Społecznej;
 10. Monika Pietrzykowska – członek komisji – przedstawiciel Wydziału Edukacji;
 11. Aleksander Franiasz zastępowany podczas nieobecności przez Adama Lapskiego– członek komisji – przedstawiciel Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;
 12. Agnieszka Nowak – Czop -  członek komisji – przedstawiciel Wydziału Zdrowia;
 13. Agata Beryt – członek komisji – przedstawiciel Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
 14. Henryk Mercik – członek komisji – Miejski Konserwator Zabytków;
 15. Wojciech Osadnik – członek komisji – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów;
 16. Adam Adamus zastępowany podczas nieobecności przez Damiana Morela – członek komisji – przedstawiciel Zakładu Komunalnego PGM;
 17. Anna Pacyna – członek komisji – przedstawiciel Chorzowskiego Centrum Kultury;
 18. Joanna Radzik zastępowana podczas nieobecności przez Annę Wietechę – członek komisji – przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury „Batory”;
 19. Adrian Cichy – członek komisji – przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury;
 20. Jarosław Barteczko – członek komisji – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu;
 21. Halina Bulanda – członek komisji – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej.”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Dyrektor Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-08-28
utworzony: 28-08-2019 / modyfikowany: 02-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu