Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.212.2019

Zarządzenie Nr OR . 212 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej” na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§1.

Przy planowaniu, projektowaniu, budowie i remoncie infrastruktury rowerowej zaleca się stosować „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” przyjęte Uchwałą Nr 22/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 stycznia 2019 roku, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 §2.

Zaleca się stosować standardy i wytyczne, o których mowa w § 1 zarządzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej na realizację prac planistycznych, projektowych i wykonawczych w zakresie infrastruktury rowerowej lub infrastruktury wpływającej na ruch rowerowy na terenie Miasta Chorzów.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Komunalnych, Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

§4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-09-05
utworzony: 06-09-2019 / modyfikowany: 06-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu