Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.213.2019

Zarządzenie Nr OR . 213 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.129.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu nr projektu 1472 - SALUTE4CE – „Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury” współfinansowanego z programu Interreg dla EUROPY CENTRALNEJ, na podstawie umowy partnerskiej z IETU – działającym jako partner główny projektu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.129.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29  maja 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu nr projektu 1472 - SALUTE4CE – „Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury” współfinansowanego z programu Interreg dla EUROPY CENTRALNEJ, na podstawie umowy partnerskiej z IETU – działającym jako partner główny projektu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

 „W skład Zespołu wchodzą:

 1. Anna Kotyś – Przewodniczącą Zespołu
 2. Zuzanna Kurczek –Zastępca Przewodniczącej Zespołu
 3. Jolanta Nowok – Członek Zespołu
 4. Mariusz Obszański - Członek Zespołu
 5. Joanna Gawenda – Członek Zespołu
 6. Joanna Marczyk – Członek Zespołu
 7. Agata Beryt - Członek Zespołu”

2)  § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Joanna Gawenda:
a) Obsługa finansowa projektu,
b) Przygotowanie projektu planu budżetu projektu i bieżący nadzór nad jego wykonaniem,
c) Prowadzenie spraw rozliczeniowych projektu,
d) Bieżący monitoring i analiza realizacji planu finansowego projektu,
e) Przygotowanie dokumentacji finansowej do rozliczenia projektu,
f) Obsługa kancelaryjno-administracyjna projektu,
g) Raportowanie postępów projektu, celów wydatkowania środków w związku ze składaniem wniosków o płatność.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-09-06
utworzony: 06-09-2019 / modyfikowany: 09-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu