Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.214.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.238.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 1.10.2021 R.

Zarządzenie nr OR . 214 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”

Na podstawie art. 33 ust.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z dnia 07.02 2005 roku w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu" Bezpieczne życie",

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie” zwany dalej „Zespołem” w składzie:

  1) Marcin MICHALIK  - Zastępca Prezydenta Miasta;
  2) Jacek KRÓLICZEK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów;
  3) Jadwiga FIEMA - Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będą przedstawiciele:

  1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  2) Przedstawiciel z zakresu edukacji;

§ 2

Program „Bezpieczne życie” realizowany będzie w klasach II wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów w roku szkolnym 2019/2020.

§ 3

Integralną część zarządzenia stanowią załączniki:

1)  załącznik Nr 1 "Założenia realizacji programu Bezpieczne życie";
2)  załącznik Nr 2" Harmonogram realizacji programu Bezpieczne życie".

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr OR.206.2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2019-09-09
utworzony: 06-09-2019 / modyfikowany: 05-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu