Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.215.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.239.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.10.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 215 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie wniosku z dnia 5 kwietnia 2013 roku przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibić”, po rozstrzygniętym konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Bezpieczeństwo imprez masowych” w związku z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu profilaktycznego„Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” zwany dalej „Zespołem” w składzie:

  1) Marcin MICHALIK - Zastępca Prezydenta Miasta;
  2) Jacek KRÓLICZEK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów;
  3) Jadwiga FIEMA - Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będzie przedstawiciel z zakresu edukacji.

§ 2

Program „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” realizowany będzie w klasach VII wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta, w roku szkolnym 2019/2020.

§ 3

Integralną część zarządzenia stanowią załączniki:

1) załącznik Nr 1 "Założenia realizacji programu ";
2) załącznik Nr 2" Harmonogram realizacji programu".

 § 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Chorzów.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr OR.194.2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2019-09-09
utworzony: 09-09-2019 / modyfikowany: 22-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu