Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.219.2019

Zarządzenie Nr OR . 219 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 września 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.36.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z pracy do domu i z domu do pracy.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 1. Zarządzenia Nr OR.36.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z pracy do domu i z domu do pracy pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sandra GZELLA-WARZOCHA – Członek Zespołu.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1. pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Sandra Gzella-Warzocha, dnia: 2019-09-17
utworzony: 12-09-2019 / modyfikowany: 18-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu