Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.227.2019

Zarządzenie Nr OR . 227. 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie: Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

Na podstawie art.30 ust.1, art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

Zarządza:

§ 1.

Przyjąć „Regulamin przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR/168/2017 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 4 października 2017r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia realizacji polityki społecznej Chorzowa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Kubiś, dnia: 2019-09-30
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 02-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu