Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.228.2019

Zarządzenie Nr OR . 228 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie na terenie dawnego szybu Barbara przy ul. Lompy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr VI/92/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, położonej w Chorzowie na terenie dawnego szybu Barbara  przy ul. Lompy

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie na terenie dawnego szybu Barbara  przy ul. Lompy, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 101/90 o powierzchni 372 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00002303/2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2019-10-01
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 07-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu