Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.235.2019

Zarządzenie Nr OR . 235 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 października 2019 roku

w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.), w związku z art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040  z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Chorzowskie Centrum Kultury

zarządza:

§ 1.

 1. Powołuje się Pana Tomasza Ignalskiego na stanowisko Dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie.
 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 19 października 2019r. do dnia
  30 września 2023r.
 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie na okres oznaczony w ust.2.
 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 19 października 2019r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-10-18
utworzony: 16-10-2019 / modyfikowany: 21-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu